Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (PSM) odpowiedziała na skargi mieszkańców sąsiadujących bloków na nieprawidłowe parkowanie klientów Pszczyńskiego Centrum Kultury. Uczestnicy tych wydarzeń często zostawiali swoje samochody na miejscach parkingowych przeznaczonych dla lokatorów PSM. W rezultacie nawarstwiającej się frustracji, wynikającej z braku dostępnych miejsc parkingowych, Spółdzielnia podjęła działania i nawiązała współpracę z zewnętrzną firmą zarządzającą parkingami.

Celem umowy była kontrola obszaru jedynego parkingu przy blokach mieszkalnych naprzeciwko pckulu. Na pytanie odnoszące się do korzystania z miejsc parkingowych przy ul. Jagiełły w Pszczynie, PSM potwierdziła, że nawiązała współpracę z firmą zarządzającą parkingami. Inicjatywa ta ma na celu zarządzanie parkingiem położonym na terenie spółdzielczej nieruchomości przy ul. Jagiełły.

To nie jest pierwszy raz, kiedy PSM podejmuje takie działania. W rzeczywistości, jest to kontynuacja podobnych środków, które Spółdzielnia wprowadziła kilka miesięcy temu w innych lokalizacjach na terenie swoich zasobów. Działanie te mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, reagując na ich problemy związane z parkowaniem.