Obecnie trwa realizacja robót budowlanych na trzech fragmentach ekspresowej arterii S-1, które obejmują odcinek od węzła Oświęcim do Dankowic, następnie od Dankowic do węzła Suchy Potok oraz ostatni, związany z realizacją tzw. „obejścia Węgierskiej Górki”. Ciekawym faktem jest to, że na tej ostatniej sekcji drogi, postęp prac przekracza 75%, a w zakresie prac mostowych jest to nawet 95%.

Z informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że dla odcinków biegnących od Kosztowy II do Bierunia oraz od Bierunia do Oświęcim, włączając obwodnicę Bierunia, obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji ZRID. Według GDDKiA, spodziewane jest wydanie tych decyzji w 3. kwartale bieżącego roku, co pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych na tych fragmentach ekspresowej trasy.

Całkowita wartość umów zawartych na wszystkie cztery odcinki drogi S-1 wynosi nieco mniej niż 2,3 mld zł. Harmonogram przewiduje, że budowa fragmentu drogi S-1 od węzła Kosztowy do węzła Bieruń ma zakończyć się w październiku 2025 roku. Natomiast prace na odcinku Bieruń – Oświęcim mają zostać ukończone do grudnia 2024 roku. Jeśli chodzi o budowę odcinków „ekspresówki” biegnących od węzła Oświęcim do Dankowic oraz od Dankowic do węzła Suchy Potok, planowane zakończenie prac to odpowiednio czerwiec 2025 roku oraz sierpień 2024 roku.