Na początek nowego roku, przejazd kolejowy na ulicy Hallera w Pszczynie, został zamknięty dla ruchu samochodowego. Zamknięcie to jest częścią procesu modernizacji linii kolejowej łączącej Tychy z Goczałkowicami. Planowane jest całkowite usunięcie tego przejazdu i zastąpienie go bezkolizyjnym przejściem dla pieszych i rowerzystów. Wszystko to ma miejsce pomimo stałego sprzeciwu ze strony lokalnych urzędników i mieszkańców Pszczyny.

Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP PLK) wyjaśniają, że konstrukcja drogi prowadzącej pod torami w tym konkretnym miejscu, wiązałaby się z szeregiem komplikacji. Między innymi, wymagałoby to wyburzenia istniejących budynków mieszkalnych.