Planuje się przeprowadzenie remontu linii kolejowej, która łączy Pszczynę z Żory. Ta trasa jest często wykorzystywana, między innymi w regionalnym ruchu pasażerskim. Na przykład, pociągi Kolei Śląskich regularnie kursują na tej trasie między Bielskiem-Białą a Rybnikiem. Warto dodać, że jest to jednotorowe połączenie kolejowe.

Z informacji zawartych w specyfikacji przetargowej, dostępnej na platformie zakupowej PKP PLK, wynika, że zaplanowane prace mają objąć blisko 20 kilometrów linii numer 148 oraz niewielki odcinek linii numer 159 znajdujący się w Żorach. W ramach przetargu, który odbywał się w trybie „projektuj i buduj”, planowane są różne działania. Należą do nich między innymi: wymiana starej nawierzchni torowej na nową, wymiana czternastu rozjazdów, modernizacja sieci trakcyjnej, budowa nowych obiektów inżynieryjnych oraz wymiana przejazdów kolejowo-drogowych.

Proces przetargowy rozpoczął się wiosną poprzedniego roku. Jednakże, ze względu na planowane finansowanie prac z funduszy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, decyzja o wyborze wykonawcy została opóźniona. Spośród jedenastu złożonych ofert, za najlepszą uznano tę przedstawioną przez Budimex. Firma zaoferowała realizację zadania za sumę 317,9 milionów złotych brutto. Całkowity czas realizacji zamówienia ma wynieść trzy lata i trzy miesiące.