16 stycznia nastąpi otwarcie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, które przez ostatnie półtora miesiąca było nieosiągalne dla zwiedzających ze względu na prace porządkowe i konserwatorskie. Faza ta jest niezbędna, aby zapewnić najwyższe standardy prezentacji eksponatów dla odwiedzających w nadchodzącym sezonie turystycznym.

Chociaż wnętrza muzeum są regularnie sprzątane, to jednak przerwa o takim wymiarze czasowym umożliwia dokładne doprowadzenie do ładu tych miejsc, do których dostęp na co dzień jest utrudniony.

Podczas przerwy porządkowo-konserwatorskiej przeprowadza się wiele działań, mających na celu gruntowne uporządkowanie wnętrza muzeum. Wszystkie kąty, nawet te najbardziej ukryte, są dokładnie czyszczone. Lżejsze meble są usuwane z sal ekspozycyjnych, a te cięższe są przesuwane tak, aby można było dostać się do tych części pomieszczeń, gdzie codziennie sprzątanie bywa problematyczne.

Pracownicy w pierwszej kolejności zajmują się czyszczeniem sufitów, następnie ścian i na końcu podłóg. W celu dotarcia do najwyższych punktów, takich jak fasy, gzymsy czy wystające elementy ścian i sufitów, które są prawdziwym magnesem na kurz, korzysta się z rusztowań lub wysokich drabin. Do usuwania kurzu wykorzystuje się różne narzędzia, między innymi odkurzacze, sztuczne strusie pióra czy specjalne urządzenia nazywane kurzawkami.