Prace nad zakończeniem rybnickiego fragmentu drogi Racibórz-Pszczyna kontynuują się niezmiennie, z równoczesnymi działaniami zapewniającymi odpowiednie finansowanie przedsięwzięcia. Przygotowawcze etapy prac zostały zakończone, co otworzyło drogę dla dalszych działań konstrukcyjnych. Te nowe prace są skoncentrowane na trasie rozciągającej się od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ulicy Sportowej. Celem jest zakończenie wszystkich prac inwestycyjnych do 2025 roku.

W maju, rybnicki magistrat sfinalizował umowę z wykonawcą, który ma za zadanie wybudować brakujący 4-kilometrowy fragment drogi pomiędzy Raciborzem a Pszczyną. Informacje przekazane w sierpniu sugerowały, że intensywne prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy tego szczególnego odcinka drogi są już na ukończeniu.