Młodzież z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie – Łące miała okazję wziąć udział w serii pięciu warsztatów o tematyce ekologicznej. Zakończeniem tej przygodności było symboliczne posadzenie drzewa.

Efekty zanieczyszczenia powietrza, znaczenie segregacji odpadów czy problem globalnego ocieplenia to kwestie, które często pojawiają się w kontekście ekologii. Niemniej jednak, brak szeroko rozumianej świadomości na temat tych zagadnień oraz niedocenienie skali problemów ekologicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla przyszłości naszej planety i zdrowia jej mieszkańców. W odpowiedzi na te potrzeby powołano do życia Śląską Akademię Kompetencji Ekologicznych.

Celem tej inicjatywy jest rozbudzenie świadomości oraz podniesienie aktywności ekologicznej wśród młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. Program ten skierowany jest do grupy nastolatków znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej w dziesięciu miejscowościach na terenie województwa śląskiego. Jedną z tych grup stanowią wychowankowie z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie – Łące. To właśnie oni mieli okazję uczestniczyć w cyklu pięciu warsztatów o tematyce ekologicznej. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza, ochrony przyrody i dzięki praktycznym ćwiczeniom poszerzyli swoje umiejętności w tym obszarze.