Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła decyzję o uchwaleniu największego budżetu w swojej historii na rok 2024. Dochody przewidywane na ten okres wyniosą 159 milionów złotych, natomiast planowane wydatki osiągają kwotę 164,8 miliona złotych. Uchwałę budżetową, poddaną pod głosowanie radnych podczas sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia, zatwierdzono z wynikiem 20 głosów sprzyjających i tylko 3 wstrzymujących się od głosu.

Starosta pszczyńska, Barbara Bandoła, zapowiada kontynuację obecnych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć w kolejnym roku. Zgodnie z jej słowami, planowane jest wydatkowanie milionów złotych na rozwój infrastruktury drogowej, szpital oraz obiekty edukacyjne.

Tradycyjnie, największa część budżetu została przeznaczona na cele edukacyjne i opiekę wychowawczą – suma ta wynosi aż 67 milionów złotych. Kwota sięgająca 25 milionów złotych ma zostać zainwestowana w rozwój dróg, transportu publicznego oraz łączności. Na pomoc społeczną i rodziny przewidziano 14 milionów złotych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymają wsparcie w wysokości 10 milionów złotych z budżetu państwa. Na ochronę zdrowia przeznaczono 6,5 miliona złotych, na kulturę fizyczną – 2,2 miliona złotych, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 500 tysięcy złotych.