Pierwsza faza procesu renowacji ulicy Ogrodowej, położonej na osiedlu Kolonia Jasna w Pszczynie, została pomyślnie zakończona. Inwestycję prowadzi się na długości około 650 metrów drogi, począwszy od skrzyżowania z ulicą Cieszyńską (DW 939), a kończąc na skrzyżowaniu z ulicą Księżycową.

W ciągu roku 2023, jako część pierwszego etapu tego ambitnego projektu, dokonano przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wymieniono słupy energetyczne. W planach na nadchodzący rok, 2024, jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, która znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Dodatkowo, wzdłuż całego odcinka ulicy zostaną zaplanowane miejsca przeznaczone pod nasadzenia zieleni. Przewidziano również stworzenie odpowiednich zjazdów do poszczególnych posesji.

Koszt całkowity przebudowy ulicy Ogrodowej szacowany jest na kwotę 2 746 577,59 zł. Końcowy termin realizacji wszystkich prac zaplanowany został na drugą połowę 2024 roku.