Dzień poniedziałkowy, datowany na 27 listopada, stał się dniem, w którym nastąpiły odbiory techniczne po zakończonym remoncie ulicy Brandysa, znajdującej się na terenie osiedla Powstańców Śląskich, zwane również Poligonem. Inicjacja prac związanych z przebudową tej ulicy miała miejsce miesiąc wcześniej – w październiku.

Modernizacja odbyła się na odcinku wynoszącym 206 metrów, począwszy od skrzyżowania z ulicą Musioła aż do miejsca, gdzie ulica Brandysa łączy się z ulicą Plebiscytową. Zakres robót obejmował różnorodne działania, między innymi zabudowanie dziesięciu spustów ulicznych, przeprowadzenie procesu tworzenia podbudowy drogi oraz instalację krawężników i oznakowania drogowego. Końcowym punktem listy prac była realizacja nowej nawierzchni asfaltowej.

„Kolejna inwestycja drogowa została przez nas zakończona. Na nasze szczęście, warunki pogodowe sprzyjały nam, pozwalając na wykonanie nawierzchni asfaltowej i całkowite ukończenie prac jeszcze zanim nadeszły intensywne opady śniegu. Ta droga to kolejne osiągnięcie naszego miasta, po remontach ulic Musioła, Franciszka Lercha, Maksymiliana Cichego i Ułanów Pszczyńskich, które w tym roku jesienią wróciły już do pełnej eksploatacji” – skomentował zakończenie prac burmistrz Dariusz Skrobol.

Całościowy koszt inwestycji wyniósł 586 262 złote. Firmą odpowiedzialną za realizację całego przedsięwzięcia była MarMasz z Grzawy.