Nieprzerwanie trwają prace związane z modernizacją ulicy Zebrzydowickiej na terenie Pielgrzymowic. Ta inwestycja drogowa jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć przewidzianych na bieżący rok, a realizuje ją powiat pszczyński. Aby sfinansować projekt, uzyskał on ponad 3 miliony złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki własne na ten cel będą wspólnym wkładem powiatu i gminy Pawłowice.

Firmą odpowiedzialną za realizację przyszłych zmian jest Drogród. Do chwili obecnej udało im się dokonać częściowej instalacji systemu kanalizacji deszczowej oraz wybudować zatoki autobusowe z granitu. Prace nabrały tempa na początku stycznia, kiedy to inwestycja przeszła do następnej fazy. W tej chwili wykonawca zajmuje się tworzeniem podbudowy tłuczniowej oraz stabilizacją nawierzchni na odcinku prowadzącym od granicy gminy Zebrzydowice do ulicy Groblowej.

„Jest to kolejne wielkie zadanie, które realizujemy na terenie Pielgrzymowic we współpracy z gminą Pawłowice” – podkreśla Grzegorz Nogły, członek zarządu powiatu pszczyńskiego. Nogły uczestniczył w spotkaniu Rady Budowy 1 lutego razem z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, gminy Pawłowice oraz wykonawcy. Dodaje on: ” Wcześniej udało nam się stworzyć nowe odcinki chodnika dla pieszych, które są wyposażone w system odwodnienia”.