Z myślą o tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030, w listopadzie zorganizowane zostaną specjalne warsztaty strategiczne. Te interaktywne spotkania mają na celu głębsze zrozumienie problemów, wyzwań, ale także możliwości i potencjalnych ścieżek rozwoju, jakie stoją przed naszą gminą.

Sesje planowania strategicznego zaplanowano na dwa dni – 13 i 20 listopada, a ich rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 15:30. Miejscem, gdzie będzie można wziąć udział w tych istotnych dla przyszłości gminy dyskusjach, jest Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Niezwykle ważnym elementem warsztatów jest szerokie zaproszenie do współtworzenia strategii. Do udziału zaprasza się nie tylko mieszkańców Pszczyny, ale także lokalnych przedsiębiorców oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. To właśnie oni są częścią społeczności i to oni najlepiej znają potrzeby i wyzwania stojące przed gminą.