W miejscowości Goczałkowice-Zdrój dobiegła końca znacząca inwestycja drogowa na terenie gminy, polegająca na konstrukcji traktu biegnącego wzdłuż Drogi Krajowej numer 1. Ta nowa arteria komunikacyjna znacznie poprawi swobodę przemieszczania się po tym obszarze gminy, umożliwiając również bardziej płynne połączenie z między innymi Czechowic-Dziedzic i Pszczyną.

Prace, które przeprowadzono w ramach projektu pt. „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1” skupiły się na rekonstrukcji ponad 800 metrów Ulicy Robotniczej. Dodatkowo, wytyczono prawie kilometr nowego traktu – Ulicy Warzywnej, która prowadzi wzdłuż DK 1, od Ulicy Głównej aż do ronda znajdującego się niedaleko od zakładów mięsnych.

Na obszarze objętym inwestycją powstały 22 nowe miejsca parkingowe w rejonie skrzyżowania Ulicy Warzywnej i Ulicy Głównej, przy budynkach handlowych.