Jeśli rozważasz otworzenie własnej działalności gospodarczej, masz jeszcze niecałe 3 tygodnie na przygotowanie wniosku o dofinansowanie. W tym roku Urząd Pracy w Pszczynie po raz 3 przeprowadzi nabór wniosków w tym celu. Dokumenty należy składać od 13 do 15 września. Więcej informacji znajdziesz w tekście.

Jednorazowa dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie własnej działalności

Program wspierający jest przeznaczony dla osób bezrobotnych. Urząd Pracy w Pszczynie otworzył 3 nabór wniosków o dofinansowanie własnej działalności. Osoba wnioskująca może się ubiegać maksymalnie o 25 000 zł dofinansowania na otwarcie dowolnej działalności gospodarczej i jest to dotacja bezzwrotna. Oczywiście działalność należy odpowiednio udokumentować i istnieją określone warunki, dzięki którym przyjęcie pieniędzy bez otwierania biznesu nie będzie możliwe.

Skierowany do bezrobotnych program wspierający ma na celu złagodzenie skutków bezrobocia i wspieranie osób młodych. Głównym celem dotacji jest aktywizacja młodych osób z powiatu pszczyńskiego, które obecnie zmagają się z brakiem zatrudnienia. Dotychczas z inicjatywy skorzystało już 31 osób.

Jak złożyć wniosek o dotację w Urzędzie Pracy w Pszczynie?

Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest trudne, ale należy bezwzględnie pilnować terminu. Do dyspozycji są trzy sposoby i najkorzystniejsze wydaje się osobiste złożenie wniosku. Wystarczy zaadresować kopertę, udać się do pszczyńskiego Urzędu Pracy i zostawić wniosek w specjalnej skrzynce. Nie potrwa to długo, a można mieć pewność, że wniosek trafi na czas.

Dokumenty można również wysłać pocztą tradycyjną na adres: Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna. Tutaj trzeba pamiętać, by dokumenty wysłać odpowiednio wcześniej, gdyż za datę złożenia wniosku brany jest dzień, w którym ten wniosek został odebrany w urzędzie.

Ostatni sposób to złożenie wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym przypadku należy mieć założony profil zaufany EPUAP. Dzięki temu cała procedura w bezpieczny sposób odbędzie się drogą elektroniczną.