Chcemy podkreślić, że wszyscy mieszkańcy są serdecznie zaproszeni do aktywnego udziału w społecznych konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030. Wasza opinia jest dla nas cenna, dlatego zachęcamy do wyrażania ewentualnych uwag odnośnie przygotowanego dokumentu.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324), informujemy, że gmina Pszczyna przeprowadza proces konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030. Konsultacje te będą miały miejsce od 10 maja do 14 czerwca 2024 r., a ich celem jest uwzględnienie różnych perspektyw, nie tylko mieszkańców, ale także lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednich gmin i ich związków.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030 to dokument, który pokazuje kluczowe kierunki rozwoju gminy w najbliższych latach. Został stworzony z myślą o stałym rozwoju Gminy, wykorzystując lokalne zasoby i potencjał. Jest on skonstruowany tak, aby uwzględnić oczekiwania i potrzeby wszystkich mieszkańców. Ponadto, angażuje on mieszkańców nie tylko w proces tworzenia koncepcji, ale również w realizację założonych celów.