W poniedziałkowe popołudnie, dokładnie 11 września, miejsce miało spotkanie pomiędzy Grzegorzem Pudą, ministrem, Janem Chrząszczem, wicewojewodą, oraz Dariuszem Skrobolem, burmistrzem Pszczyny. Głównym celem zorganizowanej konferencji prasowej było omówienie aktualnych inwestycji na terenie Pszczyny. Zebrani rozmawiali na temat dwóch kluczowych dla miasta projektów budowlanych: budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Dobrawy oraz budowy kompleksu mieszkaniowego Luizy znajdującego się przy ulicy Cieszyńskiej.

Podczas tego wydarzenia minister Puda przekazał do wiadomości publicznej istotną informację dotyczącą nowych funduszy, które zostaną przekazane na rzecz gminy. Jak się okazuje, Pszczyna otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 10 milionów złotych.