Rolnicy z Pszczyny i okolic do jutra (23.07.2021) mają szansę na złożenie w urzędzie gminy wniosku o dofinansowanie w ramach programu Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dofinansowanie na usunięcie odpadów

W ramach programu, którego celem jest rozwój gospodarki rolnej pod względem utylizowania odpadów, gminy w Polsce mogą starać się o dofinansowanie. Z puli pozyskanych środków mogą czerpać rolnicy, by jednorazowo uzyskać zwrot poniesionych kosztów w celu usunięcia odpadów. Chodzi przede wszystkim o produkty plastikowe, czyli:

- folie rolnicze,
- siatki i sznurki do owijania balotów,
- opakowania Big Bag i opakowania po nawozach.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy. Ważne, by wniosek został wypełniony poprawnie i był złożony na czas, czyli do 23 lipca 2021 roku. Uznanie wniosku wiąże się ze zwrotem do 100% kosztów kwalifikowanych, czyli maksymalnie rolnik może uzyskać 500 zł zwrotu.

Koszty kwalifikowane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznacza, że zwrot jest określany na podstawie kosztów kwalifikowanych. Zaliczają się do nich koszty transportu i koszty utylizacji lub odzysku odpadów wymienionych wyżej. Warto pamiętać, że do kosztów kwalifikowanych nie zaliczamy podatku VAT.

Program priorytetowy Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej to ogólnopolska inicjatywa. Pochodzi z konieczności zadbania o środowisko naturalne. W związku z rozwijającą się w Polsce modą na ekologię oraz Odnawialne Źródła Energii rolnicy mogą również liczyć na inne dotacje. Dodatkowe dofinansowanie umożliwią pozyskanie środków na unowocześnianie gospodarstw rolnych. O aktualne formy dofinansowania warto pytać w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Stan naszej planety jest opłakany. Śmiało można więc założyć, że działania proekologiczne to przede wszystkim sposób na ochronę planety. To także chęć powstrzymania dramatycznych w skutkach zmian klimatycznych.