Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało środki finansowe Gminie Pszczyna, które mają zostać wykorzystane do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na jej terenie. Specjaliści ds. ekologii z firmy Eko Team będą przemierzać posesje na obszarze całej gminy, dysponując upoważnieniami podpisanymi przez burmistrza.

Obowiązujące regulacje wymagają neutralizacji wszystkich azbestowych produktów do roku 2032. Z tego względu konieczne jest określenie ile takich wyrobów nadal znajduje się na terenie gminy, do ich usunięcia. Zebrane podczas inwentaryzacji informacje umożliwią nie tylko oszacowanie czasu potrzebnego na demontaż i utylizację materiałów azbestowych, ale także określenie kosztów tej operacji.

Pomimo że demontażem i utylizacją azbestowych produktów, głównie pokryć dachowych, zajmują się specjalistyczne firmy posiadające stosowne certyfikaty, to właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że to na nich spoczywa obowiązek utylizacji odpadów azbestowych. Inwentaryzacja stanowi bazę do ubiegania się o potencjalne wsparcie finansowe na usuwanie azbestu. Jeśli samorząd Pszczyny uzyskałby takie dofinansowanie, mogłoby ono obejmować demontaż i utylizację materiałów azbestowych z nieruchomości mieszkańców.

Pracownicy EKO TEAM Konsulting będą prowadzić inwentaryzację azbestu aż do 30 sierpnia 2023 roku. Ich zadaniem będzie sprawdzenie niemal każdej posesji w gminie, dlatego apeluje się do mieszkańców o udzielenie im dostępu do nieruchomości. Przy sobie będą mieli oryginalne upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisane przez Burmistrza Pszczyny.