Przed końcem bieżącego roku, zostanie zrealizowana koncepcja i skompletowana niezbędna dokumentacja projektowa dotycząca Parku Zielone Płuca Pszczyny – przyszłego obszaru zielonego, który ma zaistnieć na granicy trzech osiedli: Piastów, Kolonii Jasnej i Siedlic. Inicjatywę tworzenia takiego przestrzennego udogodnienia podjęli mieszkańcy, którzy zgłosili swój pomysł poprzez Pszczyński Budżet Obywatelski.

Pszczyński Budżet Obywatelski stanowi efektywny mechanizm pozwalający lokalnym społecznościom bezpośrednio wpływać na decyzje dotyczące działań w mieście i sygnalizować, które inwestycje są dla nich kluczowe. Jak mówi się, raduje mnie fakt, że coraz częściej wśród zgłaszanych propozycji pojawiają się projekty kreowania nowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej.

Zamierzony Park Zielone Płuca Pszczyny ma zagościć pomiędzy terytorium kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej, hospicjum oraz chodnikiem łączącym ulice Dobrawy i Bielską poprzez przejście podziemne. Zgodnie z ambicją twórców projektu, planowany park umożliwi społeczności korzystanie z wolnej przestrzeni jako miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Korzyści z nowego terenu zielonego będą mieli okazję czerpać mieszkańcy osiedli Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice, a także mieszkańcy innych jednostek pomocniczych.

W pierwszej kolejności, jeszcze przed upływem tego roku nastąpi opracowanie koncepcji i kompletacji dokumentacji projektowej. W ramach tego procesu przewidziane są oględziny w towarzystwie reprezentantów Miejskiego Zakładu Zieleni. Jednocześnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, co umożliwi lokalnym mieszkańcom udział w procesie przez zgłaszanie własnych pomysłów.