Trzy edukacyjne instytucje na obszarze gminy Pszczyna niebawem zostaną wyposażone w nowo powstałe „Ekopracownie pod chmurką”. Wyniki pierwszej odsłony konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały niedawno ogłoszone.

Do grona laureatów należą następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich z siedzibą w Pszczynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Studzionce oraz Szkoła Podstawowa nosząca imię A. Pławeckiego zlokalizowana w Łące. Każda z wymienionych jednostek oświatowych otrzyma dofinansowanie na poziomie 70 tys. zł przeznaczone na rozbudowę terenów zielonych.

Początkowo, do WFOŚiGW zgłosiło się aż 151 kandydatów. Głównym celem konkursu było wsparcie działań związanych z tworzeniem przestrzeni dedykowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziedzin takich jak przyrodoznawstwo, biologia, ekologia, geografia czy geologia. Realizacja projektu była możliwa dzięki funduszom na kwotę 4,5 mln zł, które zostały zarezerwowane przez Fundusz.

Burmistrz Pszczyny z entuzjazmem odniósł się do tej inicjatywy, podkreślając gotowość gminy do wspierania takich działań w szkołach. Wyraził swoją dumę z faktu, że uczniowie i nauczyciele są pełni kreatywnych pomysłów, które częstokroć docierają do etapu finalnego i następnie są realizowane. Wyrazy gratulacji skierował do zwycięzców konkursu. Po okresie letnim będzie można zaobserwować efekty ich pracy nad ekopracowniami. Podkreślił również, że planowane są kolejne projekty w ramach Szkolnego Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.