W związku z ostatnimi podwyżkami kosztów wywozu śmieci radni Pszczyny postanowili poszukać rozwiązań, dzięki którym śmieci znów staną się tańsze. Dyskusje nad tą kwestią trwają od miesięcy i niestety nie jest to prosta sprawa. Gmina napotyka na swojej drodze mnóstwo przeszkód, a największą z nich jest konieczność podejmowania kolejnych inwestycji w celu obniżenia kosztów w przyszłości.

Pomysły na ograniczenie kosztów wywozu śmieci w Pszczynie

W ciągu ostatnich miesięcy radni z Pszczyny przedstawili kilka pomysłów na obniżenie kosztów wywozu śmieci. Jednym z nich jest zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów. W tej chwili, zwłaszcza odpady wielkogabarytowe, są odbierane nadzwyczaj często. A jako że paliwo jest drogie, wywóz śmieci także generuje wyższe koszty. Radni zaproponowali również przejęcie gospodarki śmieciowej od spółek komercyjnych i zastąpienie ich spółką gminną. To niestety wymaga pewnych inwestycji i to wielomilionowych. Na ten moment gmina nie gospodaruje środkami, które można by wykorzystać na uniezależnienie gminy od zewnętrznych spółek.

Dodatkowo przedstawiono pomysł obniżenia kosztów wywozu śmieci dla rodzin wielodzietnych i z niskimi przychodami, co spotkało się z małym entuzjazmem wśród mieszkańców Pszczyny.

Gmina otworzy swój własny PSZOK?

Pszczyna ma możliwości, miejsce i sprzęty, dzięki którym możliwe byłoby gospodarowanie odpadami we własnym zakresie. Lokalny PSZOK mógłby obniżyć koszty gospodarowania śmieciami, zwłaszcza że takich punktów selektywnej zbiórki odpadów mogłoby być więcej. Na przeszkodzie znów stoi konieczność zainwestowania w pomysł.

Oszacowano, że bez podwyżek gmina musiałaby dopłacać aż 5 mln zł rocznie do lokalnej gospodarki śmieciowej. Mieszkańcy muszą więc pogodzić się z wyższymi kosztami. Najważniejsze jest to, by zapobiec kolejnym podwyżkom, których przy obecnym poziomie gospodarowania odpadami nie da się uniknąć.