W związku z pojawiającymi się doniesieniami o niewłaściwych praktykach ze strony niektórych firm i wykonawców, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) postanowił zwrócić uwagę uczestników programu „Czyste Powietrze”. Celem funduszu jest zapewnienie, że wszyscy beneficjenci programu są świadomi swoich praw i obowiązków.

Podstawowym elementem tego ostrzeżenia jest apel do uczestników o dokładne rozważenie propozycji od potencjalnych wykonawców. Wszystkich, którzy skorzystali lub planują skorzystać z programu, zachęca się do starannego badania ofert i unikania pochopnych decyzji podczas zawierania umów. Należy pamiętać, że dotacje z programu „Czyste Powietrze” są przyznawane mieszkańcom, a nie firmom wykonującym usługi.

WFOŚiGW podkreśla również, że to wnioskodawca lub beneficjent ma pełną odpowiedzialność za wybór odpowiedniego wykonawcy i firmy instalacyjnej. Przypominają oni, że instalacja nowego źródła ciepła w budynku bez odpowiedniej izolacji termicznej może prowadzić do wysokich kosztów ogrzewania. Dlatego zalecają przeprowadzenie termomodernizacji budynku przed podjęciem decyzji o zmianie systemu ogrzewania.