Obecnie znajdujemy się w procesie przetargu na stworzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pierwszego etapu konstrukcji zachodniej obwodnicy Pszczyny. Jest to zadanie, które obejmuje ustalenie najbardziej korzystnej trasy dla tej drogi. Dodatkowo, wykonawca musi uzyskać zgodę środowiskową na realizację projektu oraz sporządzić wstępny plan budowy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) z siedzibą w Katowicach stoi za planami budowy tej obwodnicy, która ma na celu połączenie już istniejącej północnej obwodnicy Pszczyny (zrealizowanej na drodze wojewódzkiej nr 935), z drogą wojewódzką nr 939. Planuje się, że nowa trasa będzie składała się z jednej jezdni.