Gmina Pszczyna podchodzi do procesu tworzenia jej najistotniejszego dokumentu strategicznego, Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030. Ten kluczowy dokument ma za zadanie wytyczyć ścieżki rozwoju dla gminy na najbliższe lata. W związku z tym, władze lokalne zwracają się z apelem do obywateli, aby wzięli udział w ankiecie, której wyniki pomogą w jego opracowaniu.

Ankieta stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniający się kontekst zewnętrzny i służy jako narzędzie do zgromadzenia funduszy zewnętrznych, które pomogą osiągnąć założone cele. Jest to sposób na zapewnienie, że gmina będzie mogła skutecznie reagować na nowe wyzwania i skorzystać z dostępnych możliwości finansowych.

Wasze spostrzeżenia i opinie są niezbędne do zidentyfikowania kluczowych potrzeb społecznych, gospodarczych i ekologicznych gminy. Ponadto, informacje uzyskane za pomocą ankiety pozwolą nam na odkrycie problemów oraz potencjałów rozwojowych gminy. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa, co gwarantuje prywatność i swobodę wyrażania swoich poglądów przez wszystkich uczestników.