W najbliższym tygodniu uruchamiają się regularne kontrole drogowego układu komunikacyjnego, zarówno na osiedlach mieszkalnych, jak i w sołectwach podległych administracji gminnej Pszczyna. Przegląd tej infrastruktury zrealizują zarówno wykwalifikowani pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej z Urzędu Miejskiego, jak i przedstawiciele struktur pomocniczych.

Przykładowo, takimi reprezentantami są przewodniczący poszczególnych osiedli oraz osoby pełniące funkcję sołtysów. Wszystkie zgromadzone w trakcie przeglądów dane będą następnie wykorzystane do skonstruowania specjalnego wykazu. Ten dokument będzie zawierał listę miejsc, gdzie konieczne jest przeprowadzenie najszybszych prac remontowych lub konserwacyjnych.