4 września tego roku był dniem, który dla wielu uczniów oznaczał powrót do nauki. Szczególnie emocjonujący okazał się dla tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją edukacyjną drogę, towarzyszyły im tzw. „pierwsze szkolne łzy”. Podczas pierwszego dnia roku szkolnego odbyły się liczne akademie, które uwieczniliśmy na zdjęciach.

Nowy rok szkolny jest wyjątkowy dla 5056 uczniów i 2196 przedszkolaków, którzy kontynuują edukację w placówkach podległych pod gminę Pszczyna. W tych placówkach, pierwszy dzień nauki zaznaczył tradycyjne uroczystości.

Gmina Pszczyna sprawuje opiekę nad siecią publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i jednym liceum. Bieżący rok szkolny przyniósł pewne zmiany – do pierwszych klas szkół podstawowych zgłosiło się 646 uczniów. Dodatkowo, w wyniku otwarcia dodatkowego oddziału w III Liceum Ogólnokształcącym, przyjęto tam aż 178 nowych studentów.

Pierwszego dnia szkoły z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 spotkały się lokalne autorytety – burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz jego zastępcy Magdalena Czarnecka i Piotr Sidzina. Wzięli oni udział w uroczystościach związanych z inauguracją nowego roku szkolnego, podkreślając tym samym jego wagę dla młodych mieszkańców gminy Pszczyna.