Oczekiwane jest, że na styku trzech dzielnic Pszczyny: Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice, powstanie nowa przestrzeń zielona o nazwie Park Zielone Płuca Pszczyny. Idea utworzenia tego parku wynika z inicjatywy lokalnej społeczności, która złożyła stosowny projekt w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewiduje się wyznaczenie terminu konsultacji dotyczących tej propozycji na środę o godz. 17:00, podczas których zostaną omówione plany przyszłego zagospodarowania tej części miasta.

Zaprojektowany Park Zielone Płuca Pszczyny ma być zlokalizowany pomiędzy terenem kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej, budynkiem hospicjum oraz chodnikiem łączącym ulice Dobrawy i Bielską poprzez przejście podziemne. Twórcy tego pomysłu pragną wykorzystać dostępny teren jako miejsce przyjazne dla aktywności na świeżym powietrzu i rekreacji, które będzie służyć nie tylko mieszkańcom sąsiadujących osiedli Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice, ale również innym mieszkankom Pszczyny.

W pierwszej kolejności planowane jest stworzenie koncepcji oraz dokumentacji projektowej. Prace te będą poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, tak aby ich oczekiwania i potrzeby zostały uwzględnione w ostatecznej wersji projektu.