Wyniki drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostały już ogłoszone. W gronie 3248 zgłoszonych inicjatyw, znalazły się trzy projekty zaproponowane przez gminę Pszczyna, które razem otrzymają dofinansowanie w wysokości 2 892 417 zł.

Program ten jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego takich jak gminy, powiaty czy też województwa. Jego głównym celem jest udzielenie bezzwrotnego wsparcia na realizację inwestycji związanych z remontem oraz odnową obiektów zabytkowych. Subwencje mogą pokryć nawet 98% kosztów inwestycji, a jedynie minimum 2% musi pochodzić z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Pszczyna otrzymała finansowe wsparcie na realizację następujących projektów: odnowę elewacji ratusza, na którą przekazano 750 000 zł; przeprowadzenie prac związanych ze zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz przebudową poddasza zamku znajdującego się w kompleksie pałacowym Rudołtowice, dofinansowane kwotą 1 992 417 zł; oraz remont budynku Muzeum Prasy Śląskiej, który otrzymał wsparcie w wysokości 150 000 zł.