Zgodnie z informacjami przekazanymi wcześniej, na skrzyżowaniu DK-1 i ulicy Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie, prowadzone są prace nad wdrożeniem tzw. fotoradaru na czerwone światło. W zaawansowany system monitoringu wykroczeń, oparty na kamerach i czujnikach, ma zostać uruchomiony jeszcze pod koniec listopada. Pomimo braku konkretnej daty inauguracji tego zaawansowanego systemu, na jego działanie zwrócą uwagę kierowcy, kiedy zaczną otrzymywać mandaty.

W obecnym momencie na wspomnianym skrzyżowaniu pracuje zespół montażystów instalujących charakterystyczne żółte kamery, które niedługo mają pełnić funkcję strażnika przestrzegania przepisów ruchu drogowego. System będzie w czasie rzeczywistym monitorować ruch na skrzyżowaniu i rejestrować wykroczenia polegające na przejeździe przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zarejestrowane przez kamery naruszenie przepisów zostanie następnie wysłane do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), które jest jednostką podległą Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, odpowiedzialną m.in. za obsługę systemu fotoradarów.

W CANARD, na podstawie dostarczonych nagrań, pracownicy dokonują analizy zdarzenia i wzywają właściciela pojazdu do wskazania osoby kierującej, na którą ma zostać nałożony mandat. Zazwyczaj od momentu zarejestrowania wykroczenia do otrzymania wezwania przez właściciela pojazdu mija około dwóch tygodni, chociaż zdarza się, że czas ten może ulec wydłużeniu nawet do kilku miesięcy.