Pod koniec kwietnia, dokładnie 24-go dnia tego miesiąca, osiągnięto znaczący kamień milowy w ramach szkolenia strażaków ratowników ze straży pożarnej ochotniczej. Wszystko to działo się na terenie powiatu pszczyńskiego, gdzie druhowie z różnych jednostek OSP brali czynny udział w tym procesie edukacyjnym.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie szkoleń to funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie. Dzięki ich profesjonalizmowi i doświadczeniu, uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę oraz umiejętności wymagane od strażaka ratownika.

Po intensywnym i owocnym czasie szkolenia, strażacy zdobyli kwalifikacje, które pozwalają im na aktywne uczestnictwo w misjach ratowniczych. To ważny krok dla całej społeczności, gdyż dobrze wyszkoleni strażacy to gwarancja skutecznej ochrony i pomocy w sytuacjach zagrożenia.