W naszej lokalnej społeczności religijnej, a mianowicie w parafii pod wezwaniem Świętego Izydora w Jankowicach, zaszła niecodzienna zmiana. Od pewnego czasu, wieczorne nabożeństwa niedzielne zaskakują swoją odmiennością. Konkretnie, msza święta o godzinie 20:00 zawiera elementy liturgii w języku łacińskim.

Podczas tej wyjątkowej ceremonii, takie części jak pozdrowienie wiernych na wstępie, spowiedź powszechna czy modlitwa pańska są wypowiadane właśnie w tej starożytnej mowie. Dodatkowo, niektóre pieśni również są śpiewane w łacinie i tekst wszystkich modlitw jest prezentowany na ekranie dla wszystkich uczestników mszy.

„To jest standardowa msza, która przebiega tak samo jak by to miało miejsce w języku polskim lub innym języku. Jedynie pewne fragmenty są wyrażane łaciną. Msza o godz. 20:00 jest sprawowana zgodnie z liturgią II Soboru Watykańskiego, co nie wyklucza używania innych języków nowożytnych dla poszczególnych elementów. Na przykład, w Katowicach sprawowane są msze w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim i tak dalej” – wyjaśnił ks. Andrzej Marek, administrator parafii w Jankowicach i inicjator tego pomysłu.