Pszczyńscy bezdomni zmuszeni są do przetrwania zimy w lesie lub opuszczonych budynkach. Zastanawiające jest, czy lokalne władze zapewnią im schronienie w postaci ogrzewanych kontenerów. Władze gminy Pszczyna podjęły działania mające na celu zawarcie umowy ze Żorami, aby zapewnić schronienie dla osób bez domu z tego regionu. Należy jednak podkreślić, że podobne porozumienia już funkcjonują – osoby potrzebujące z Pszczyny mają możliwość bycia przetransportowanymi do Dąbrowy Górniczej, Czechowic-Dziedzic czy Rybnika. Różne grupy społeczne i radni zwracają jednak uwagę na fakt, że również w Pszczynie powinien zostać uruchomiony ogrzewany obiekt. Propozycję, którą przedstawiają, stanowi ogrzewany kontener.

Na termometrach od początku grudnia widoczne są ujemne temperatury. Chociaż wiele osób cieszy się z piękna zimowego krajobrazu, to dla osób bezdomnych są to wyjątkowo ciężkie chwile. W Pszczynie nie ma obecnie schronisk dla bezdomnych ani miejsc, gdzie mogliby oni przeczekać najchłodniejsze miesiące. Rada Miejska w Pszczynie zdecydowała jednak o podjęciu inicjatywy i wyraziła zgodę na zawarcie umowy w tym zakresie z miastem Żory. „Zadaniem samorządu gminy jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. Ponieważ Gmina Pszczyna nie ma własnych placówek, które mogłyby służyć jako takie schronienie, konieczne jest zawarcie porozumienia z sąsiadującą gminą, aby przekazać jej realizację tego zadania” – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały, nad którą radni debatowali podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.